24/10/2019 127 Lượt xem 2.00

Thành tích công ty

BẢNG VÀNG DANH DỰ

Tập thể

- Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2010

- 02 đơn vị trực thuộc Công ty: NTCS Bến Hải, NTCS Quyết Thắng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 1967
 
- 01 Huân chương Lao động hạng nhất năm 2019
 
- 01 Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2008

- 01 Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2003

- 01 Huân chương Lao động hạng Ba năm 2004

- 04 Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2002, 2003, 2008, 2017

- 08 Cờ Thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2001, 2004, 2007, 2009, 2010, 2015, 2016, 2018

- 09 Cờ Thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị năm 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2018

- 05 Cờ Thi đua của TĐCNCSVN năm 2000, 2006, 2012, 2014, 2017

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Bằng khen của Bộ Tài chính, của Tổng cục Thuế

- Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện tốt chế độ BHXH cho người lao động

- Bằng khen của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

- Bằng khen của Bộ Công an về Công tác bảo đảm an ninh trật tự

- Bằng khen của Bộ Tư lệnh quân khu IV

- Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Và rất nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cúp, Cờ trên nhiều lĩnh vực khác.

Cá nhân

- Ông Lê Mậu Lộ - Nguyên Giám đốc Công ty Cao su Quảng Trị được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
năm 2008

- 04 Huân chương Lao động hạng Nhì

- 09 Huân chương Lao động hạng Ba

- 22 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Và rất nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cúp, Cờ trên nhiều lĩnh vực khác.

ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

 

HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG HẠNG BA

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG II

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III