Số và ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

Hỗ trợ

Quyết định ban hành quy chế bán CP tại Công ty CP Phân vi sinh Quảng Trị 18/02/2022

Quyết định ban hành quy chế bán CP tại Công ty CP Phân vi sinh Quảng Trị

GIAO KH 2018 28/08/2018

Giao kế hoạch 2018 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

80/QĐ-HĐTVCSQT 31/12/2016

Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

945/QĐ-CSVN 30/12/2016

Quyết định giao kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2016 công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

45/QĐ-HĐTVCSQT 22/06/2016

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

21/QĐ-HĐTVCSQT 08/04/2016

Quyết định vv ban hành quy chế bán đấu giá phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị tại công ty CP đầu tư Cao su SGS, lần 2

09/QĐ-HDTVCSQT 24/02/2016

Quyết định v/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần vốn góp tại Công ty CP đầu tư Cao su SGS của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

06/QD-HDTV CSQT 23/02/2016

Quyết định v/v phê duyệt phương án chào bán phần vốn góp của công ty thực hiện tại công ty CP đầu tư cao su SGS


« 1 » 

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ, 264 đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: 0533.852.481 hoặc 0533.854.803
- Email: caosuqtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
3

Tổng truy cập
Tổng truy cập
0