Số và ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

Hỗ trợ

Đấu giá xe ô tô Hoa Mai HD345MP 26/03/2019

Đấu giá xe ô tô Hoa Mai HD345MP

Đấu giá vườn cây thanh lý năm 2018 12/11/2018

Lựa chọn tổ chức đấu giá vườn cây thanh lý năm 2018

CT XEP HANG DN 2017 28/08/2018

Chỉ tiêu xếp hạng doanh nghiệp năm 2017

505/TB-CSQT 20/07/2017

Thông báo v/v tổ chức ban đấu giá vườn cây cao su thanh lý - Đợt 06 năm 2017

422A/TB-CSQT 13/06/2017

Thông báo v/v tổ chức bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý - Đợt 05 năm 2017

289/TB-CSQT 05/04/2017

Thông báo v/v tổ chức bán đấu giá vườn cây Cao su thanh lý năm 2017

289/TB-CSQT 05/04/2017

Thông báo v/v tổ chức bán đấu giá vườn cây Cao su thanh lý năm 2017

240/TB-CSQT 23/03/2017

Thông báo v/v tổ chức bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý

247/TB-CSQT 12/04/2016

Thông báo bán đấu giá phần vốn góp của công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị tại công ty CP Đầu tư Cao su SGS, lần 2

146/TB-CSQT 26/02/2016

Thông báo bán đấu giá cổ phần góp của Cty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị tại Cty CP Đầu tư Cao Su SGS-Lào


« 1 » 

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ, 264 đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: 0533.852.481 hoặc 0533.854.803
- Email: caosuqtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
0

Tổng truy cập
Tổng truy cập
0